Betingelser for medlemskab i Syddanske Ingeniørstuderendes Fællesråd

Generelt

SIF anvendes som forkortelse for foreningen Syddanske Ingeniørstuderendes Fællesråd.

Medlemskabet giver ubegrænset adgang til SIF events, arrangementer og faciliteter, hvor et gebyr ved særlige lejligheder, kan være påkrævet. Medlemskabet er personligt og kan ikke benyttes af andre, hvorfor medlemskabet heller ikke kan overdrages til andre.

Du skal være studerende på det tekniske fakultet eller adgangskursus for at blive optaget i SIF imod et medlemsgebyr fastsat af SIF, og ved indmeldelse er man underlagt SIF’s vedtægter og retningslinjer. Ved henvendelse til formand@sif.sdu.dk kan foreningens vedtægter modtages pr. mail.

Herunder følger en beskrivelse af købs- og medlemsbetingelser for indmeldelse i Syddanske Ingeniørstuderendes Fællesråd.Tilmelding til foreningen

Tilmelding kan ske året rundt på hjemmesiden, og skal ske med online betaling via dankort.

Ved endt medlemskab skal registrering foregå som en ny indmelding så fremt man stadig er studerende og interesseret i at være medlem fortsat.

 Priser

Når du melder dig ind i SIF betaler du et engangsbeløb fastsat af foreningen. Priserne for indmeldelse er som følger:

- Adgangskursus, kandidat, Ph.D (½-2 år): 50 kr.

- Diplomingeniør (3½ år): 200 kr.

- Civilingeniør (5 år): 250 kr.

Derudover kan der påkræves betaling for events og arrangementer arrangeret af SIF.Leje af udstyr

SIF har i forskellige sæsoner udstyr til udlejning. Herunder følger eksempler som lydudstyr, grill og partytelt. Ved kontakt til formand@sif.sdu.dk eller ved hjemmesiden oplyses det depositum, pris og betingelser for leje af SIF udstyr.

Betaling

Ved dankort betaling anvendes NETS som udbyder for online betaling. Afhængigt af korttype kan der være pålagt et betalingsgebyr, som SIF er uafhængige af.

Der er ikke begrænsning på medlemstilmelding, men der kan forekomme begrænsning på forskellige hold og arrangementer afhængigt af antal tilmeldte.

Fortrydelsesret

Der gøres opmærksom på, at der jf. Forbrugeraftaleloven § 9, stk. 2 ikke gælder nogen fortrydelsesret ved køb af "rekreative fritidsaktiviteter" via internettet, i forhold til udmeldelse af SIF henvises til webmaster@sif.sdu.dk.

Nyhedsbreve og information

Nyhedsbreve sendes meget begrænset, og kun når det føles nødvendigt fra bestyrelsens side. Derfor sendes nyhedsbreve altid til alle SIF medlemmer i databasen. Ved yderligere information omkring studenterpolitiske aktiviteter henvises til facebook siden eller hjemmesiden.

Force Majeure

Der gives ingen reduktion, refusion eller erstatning, når træningen (musik/motion) må aflyses f.eks. som følge af reparation af anlæg, hærværk, opkast, fækale udslip, begrænset adgang til lokalerne eller andre uforudsete hændelser.

Forbehold og ansvarsfraskrivelse 

SIF tager forbehold for tryk- og prisfejl.

SIF er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for deres kontrol.

Ydermere er SIF og dets indholdsleverandører således ikke erstatningsansvarlig for direkte tab, følgeskader, herunder driftstab, mistet avance og indirekte tab, som medlemmet, medlemmets aftagere/klienter/medlemmer eller tredjemand lider på grund af fejl eller ulykker ved arrangementer eller brug af SIF’s faciliteter.

Ved medlemsfordele henvises til her

Kontakt

SIF er altid interesserede i medlemmers meninger og ideer – derfor tager vi imod nye forslag med kyshånd fra bestyrelsens side. Henvendelse kan ske på SIF kontoret i åbningstiderne (onsdag 11:45-12:15) eller pr. mail til formand@sif.sdu.dk.